Leergeld Randmeren krijgt een bijdrage krijgt van Kansfonds voor de opstart van zijn organisatie en als bijdrage in de kosten om sociale uitsluiting te voorkomen van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar uit gezinnen met minimale en niet toereikende financiële middelen.

Kinderen in armoede

In de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde zijn er maar liefst 2400 kinderen waarvan de ouders of verzorgers moeten leven van een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm. Dat betekent dat er in het werkgebied van Leergeld Randmeren veel kinderen in armoede leven. Armoede die een enorm negatief effect heeft op welbevinden en welzijn, maar ook zijn weerslag heeft op leerprestaties en toekomstmogelijkheden. De stichting Leergeld Randmeren wil deze gezinnen en kinderen helpen om wel mee te kunnen doen. Want nu meedoen is straks meetellen.

Meer over Leergeld Randmeren

Leergeld Randmeren is per 1 oktober van start gegaan en is werkzaam in de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde. Het betreft een vrijwilligersorganisatie bestaande uit een bestuur, 4 coördinatoren en 8 intermediairs. Wij zijn één van de 108 leergeldstichtingen in Nederland. Alle stichtingen werken volgens dezelfde leergeldformule. Deze zorgt voor persoonlijk contact via de intermediairs en biedt maatwerk. Wij verstrekken middelen om mee te kunnen doen op school, in het sportleven, bij culturele activiteiten en zorgen ook in het algemeen voor bijdragen ter bevordering van het welzijn, zoals zwemlessen en fietsen. 

De stichting werkt nauw samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur, Kinderhulp Nederland, Jarige Job en met gemeenten, scholen en welzijnsinstellingen. Op de website www.leergeldrandmeren.nl staat uitgebreid hoe mensen aanvragen kunnen doen.

Kansfonds, geven om een ander

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaren in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Díe initiatieven, zo’n 600 per jaar, versterken we met geld. Dat doen we met giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor íedereen.