Wel eens op vakantie geweest met de auto?
Je hebt er stevig de gang in want de bestemming lonkt. Alles ziet er rooskleurig uit.
Maar dan ineens…………een enorme kettingbotsing en jij maakt daarvan onderdeel uit. Alles staat in een keer stil. De schade is groot en er is veel persoonlijk leed.

Daaraan dacht ik de laatste weken regelmatig nu we in deze vervelende periode met het coronavirus zijn beland.  Er is veel verdriet en we staan bijna letterlijk stil. Bedrijven dreigen om te vallen, mensen raken hun baan kwijt en zzp’ers hebben geen inkomen meer. Mensen krijgen te maken met financiële zorgen. En dat gaat nog een hele poos duren, ondanks dat de regering heel veel geld voor steun uittrekt.

En toch………we hebben een eerste lichtpuntje, de scholen gaan op 11 mei voorzichtig weer open. Kinderen komen weer in beweging. Daar waar zij soms in het verleden mopperden op school,  zie je het verlangen hun juf of meester weer te zien en hun klasgenootjes. Dat is een teken van hoop.

Maar hebben alle kinderen wel dezelfde kansen en mogelijkheden?  Dat vraagstuk was er al voor de Coronacrisis, maar dat vraagstuk wordt nu wellicht groter.

Leergeld Nederland vraagt al lang aandacht voor de kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen.
Sinds 1 oktober 2019 is Leergeld Randmeren actief in de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde. Wij ondersteunen nu al kinderen uit de gezinnen die het niet breed hebben. Het kan gaan o.a. om zwemles, schoolreisjes, ouderbijdrage, fietsen of een laptop / Chromebook.
In deze spannende tijd en ook  misschien nog een periode daarna, zal het aantal gezinnen met kinderen, dat in armoede leeft, toenemen. Dat is een reële verwachting.
Onze boodschap is: alle kinderen moeten kunnen meedoen, zeker ook nu er voor velen financieel zwaardere tijden dreigen.

Iedereen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau (€ 1.200 voor eenoudergezin en € 1714,00 voor twee-oudergezin) kan een aanvraag indienen voor een bijdrage. Nu meedoen is straks meetellen.
Wij kunnen niet alles.  Ook wij hebben als stichting geen onuitputtelijke middelen. Onze partners zijn de gemeenten, het Jeugdfonds Sport en Cultuur, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Kinderhulp en Jarige Job.

Voor meer informatie kijkt u op de website:
www.leergeldrandmeren.nl
Hier vindt u ook alle contactgegevens.

Ik wens u een gezonde en perspectiefvolle toekomst toe.

Rudi Tink
penningmeester Leergeld Randmeren