In 2022 heeft Leergeld Randmeren maar liefst 716 kinderen uit gezinnen met geldzorgen ondersteund. Eind 2022 heeft de stichting een extreme groei gekregen van kinderen die steun nodig hebben. Het bestuur kijkt met gemengde gevoelens over deze toename: ‘We zijn dankbaar en blij dat we kinderen kunnen helpen, mede dankzij donaties en inzet van vrijwilligers. Aan de andere kant is het schrijnend dat zoveel kinderen opgroeien in armoede. Liever waren we overbodig.’
 
Het is moeilijk om te voorspellen wat 2023 zal brengen. Het afgelopen jaar hebben we allemaal gezien dat veel verschillende factoren van invloed zijn op de hulpvraag. Voor 2023 verwacht Leergeld Randmeren eerder een toename dan afname van de hulpvraag. De (energie)crises en de inflatie blijft toenemen. Het einde is nog niet inzicht. Vanuit Leergeld Randmeren blijven wij ons ook in 2023 inzetten, om ervoor te zorgen dat geen enkel kind wordt uitgesloten vanwege geldzorgen bij de ouders.
Klik hier om het jaarverslag te lezen.