Aanvragen

Eerste aanmelding

Om een aanvraag in te dienen, kunt u, als ouder of verzorger, telefonisch, per e-mail of brief contact opnemen met Leergeld Randmeren. Na ontvangst van uw aanvraag wordt er door één van onze intermediairs een afspraak met u gemaakt voor een huisbezoek. In dit huisbezoek wordt de aanvraag verder uitgewerkt. Na het huisbezoek wordt de aanvraag beoordeeld door Stichting Leergeld Randmeren. Vervolgens wordt de aanvraag (gedeeltelijk) goedgekeurd of afgewezen. Hierna ontvangt het gezin binnen enkele dagen een bericht met het genomen besluit. Leergeld Randmeren heeft geen bezoekadres.

Bezwaar maken tegen het besluit is niet mogelijk.

Na ontvangst van de aanvraag maakt een medewerker van Leergeld Randmeren een afspraak met u en komt bij u thuis. Hij/zij neemt uw aanvraag volledig met u door. Het gaat hierbij om praktische informatie zoals:

  • voor wie, welk kind is de aanvraag
  • om welke activiteit gaat het
  • via welke school, club of instelling
  • wanneer zal de activiteit plaatsvinden
  • hoe lang zal de activiteit duren

De vrijwilliger die u bezoekt neemt geen besluit, maar neemt de aanvraag mee ter bespreking naar de stichting Leergeld Randmeren. 

Voor een snelle afhandeling is het van belang dat alle benodigde gegevens bij de aanvraag en het huisbezoek worden verstrekt.

 

Benodigde gegevens


Om uw aanvraag te kunnen toetsen hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • Kopie van recente inkomensspecificatie (bijvoorbeeld loonstrook en/of uitkering)
  • Indien van toepassing kopie bankafschrift alimentatie ontvangsten
  • Gegevens van de kinderen, geboortedatum, school

Eventueel, indien bekend, de gegevens van bijv.

  • club met de mogelijke kosten
  • de te verwachten schoolreisjes, excursies

Het is handig om deze gegevens te verzamelen voor de aanvraag die u gaat doen.

Bijvoorbeeld nota’s, acceptgiro’s, informatiefolders of andere informatie die van belang zijn voor het verwerken van de aanvraag.

Komt u met uw inkomen boven onze norm (120% van de bijstandsnorm) uit, maar heeft u ongewone betalingsverplichtingen (bijvoorbeeld aflossingsverplichtingen op schulden), dan ontvangen wij hierover graag een specificatie en/of bewijsstukken.

Indien u één van de bovengenoemde bewijsstukken niet in uw bezit heeft tijdens het huisbezoek, kan het zijn dat uw aanvraag niet in behandeling wordt genomen of een enorme vertraging oploopt.

De aanvragen gelden voor één jaar. Daarna kan er een nieuw verzoek worden ingediend. Aanvragen die voorzien zijn van alle gevraagde gegevens, kunnen snel door ons behandeld worden.

 

Herhaalde aanvraag


Ook wanneer u eerder een aanvraag bij ons heeft ingediend en uw gegevens bij “Leergeld Randmeren” bekend zijn, kunt u opnieuw een beroep doen op Leergeld. 
 

“Laat alle kinderen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen”

Stichting Leergeld Randmeren @ 2023

Privacybeleid | Klachtenregeling