Voor wie

Wanneer komt een gezin in aanmerking voor ondersteuning

Of Leergeld Randmeren ondersteuning kan bieden hangt af van het inkomen van het gezin. 

Een landelijke richtlijn hiertoe treft u in de tabel ‘Nettobedragen  bijstand’ aan. Leergeld Randmeren kan afwijken van deze norm. Dit is tevens afhankelijk van afspraken met de gemeentes waarin Leergeld Randmeren actief is. 

Bij een aanvraag voor een vergoeding voor kinderen van 16 t/m 18 jaar wordt tevens gekeken naar de inkomsten van deze kinderen uit een baantje. Wel houden wij in bepaalde situaties rekening met persoonlijke omstandigheden zoals schulden.

 

Nettobedragen bijstand (inclusief 120%) per 1 januari 2023
Alleenstaande ouder (inclusief 120%) exclusief vakantiegeld €1.363,-
Gehuwd en ongehuwd samenwonend (inclusief 120%) exclusief vakantiegeld €1.947,-

 

Stichting Leergeld Randmeren @ 2023

Privacybeleid | Klachtenregeling