Voor wie

Wanneer komt een gezin in aanmerking voor ondersteuning

Of Leergeld Randmeren ondersteuning kan bieden hangt af van het inkomen van het gezin. 

Een landelijke richtlijn hiertoe treft u in de tabel ‘Nettobedragen  bijstand’ aan. Leergeld Randmeren kan afwijken van deze norm. Dit is tevens afhankelijk van afspraken met de gemeentes waarin Leergeld Randmeren actief is. 

Bij een aanvraag voor een vergoeding voor kinderen van 16 t/m 18 jaar wordt tevens gekeken naar de inkomsten van deze kinderen uit een baantje.

 

Nettobedragen bijstand (inclusief 120%) per 1 januari 2021
Alleenstaande ouder (inclusief 120%) €1.226,-
Gehuwd en ongehuwd samenwonend (inclusief 120%) €1.752,-