Voor wie

Wanneer komt een gezin in aanmerking voor ondersteuning

Of Leergeld Randmeren ondersteuning kan bieden hangt af van het inkomen van het gezin. 

Een landelijke richtlijn hiertoe treft u in de tabel ‘Nettobedragen  bijstand’ aan. Leergeld Randmeren kan afwijken van deze norm. Dit is tevens afhankelijk van afspraken met de gemeentes waarin Leergeld Randmeren actief is. 

Bij een aanvraag voor een vergoeding voor kinderen van 16 en 17 jaar wordt tevens gekeken naar de inkomsten van deze kinderen uit een baantje.

 

Nettobedragen bijstand (inclusief 125%) per 1 januari 2019
Alleenstaande ouder (inclusief 125%) €1.281,94
Gehuwd en ongehuwd samenwonend (inclusief 125%) €1.831,34

 

Stichting Leergeld Randmeren@2019

Privacybeleid