Welke kosten

Leergeld Randmeren hanteert een maximum bijdrage per kind per categorie van €350,- per jaar. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan hier een uitzondering op worden gemaakt. Wij verstrekken soms een gedeeltelijke tegemoetkoming. Soms vragen we de school of vereniging om ook een deel bij te dragen. Ook kan het voorkomen dat een deel van de kosten door de ouder(s) zelf betaald dient te worden.

 Per september 2021 is er nieuwe regelgeving over de schoolreisjes en uitjes. Niemand mag uitgesloten worden van deze activiteiten en basis- en voortgezet onderwijs scholen moeten dus zelf zorgdragen voor leerlingen die deze uitjes wellicht niet kunnen betalen. Helaas kan Leergeld voor dit gedeelte niets betekenen. 

Schoolkosten

Primair Onderwijs:

 • Laptop of computer vanaf de bovenbouw
 • Fiets
  Vanaf 4 tot 18 jaar. Met een maximum vergoeding van €150,- tot €300,- (afhankelijk van de leeftijd). Eigen bijdrage is mogelijk.
 • Basale schoolspullen (hulpmiddelen)
 • Buitenschoolse opvang en overblijfkosten

Voortgezet Onderwijs:

 • Schoolrekening
 • Excursies
 • Laptop
 • Fiets

Sportkosten

Sportkleding:
Onze vergoeding is maximaal €350,- per jaar.

Contributie
We werken samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Wij vergoeden sportkleding binnen redelijke grenzen tot het eerder genoemde maximum.

Sportkampen:
Gaat uw kind met de sportvereniging op kamp en u kunt het kamp niet betalen, neemt u dan contact met ons op.

Zwemles:
In veel gemeenten is een regeling waarbij uw kind van 7 tot en met 17 jaar gratis zwemles krijgt en zwemdiploma A kan halen. 

Komt uw kind niet in aanmerking voor deze regeling en lukt het u niet om de zwemles te betalen, doet u dan aanvraag bij Leergeld Randmeren.

Cultuurkosten

Contributie:

Kunt u de contributie voor uw dochter of zoon van de cultuurvereniging niet (volledig) betalen, dan helpt Leergeld samen met het Jeugdfonds Cultuur. De maximale bijdrage bedraagt €350,- per jaar.

Cultuurkampen:

Gaat uw kind met de cultuurvereniging of scouting op kamp en u kunt het kamp niet betalen, neemt u dan contact met ons op.

Huur of koop instrumenten:
De maximale bijdrage bedraagt €350,- per jaar.

 

 

Welzijn

Ook op het terrein van Welzijn kan Leergeld bijspringen. Alleen in die situaties waarin geen beroep gedaan kan worden op voorliggende voorzieining. 

Te denken valt aan een bijdrage in de kosten van:

 • Een bril
 • Tweedehands/attributen kleding
 • Bureau en/of bureaustoel
 • Abonnementen / tijdschriften
 • Vakantiekamp

Hier geldt ook een maximum bijdrage van €350,-. Veelal trekken wij hier samen op met Kinderhulp. 

 

 

Stichting Leergeld Randmeren @ 2023

Privacybeleid | Klachtenregeling