Welke kosten

Leergeld Randmeren hanteert een maximum bijdrage per kind van€350,- per jaar. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan hier een uitzondering op worden gemaakt. Wij verstrekken soms een gedeeltelijke tegemoetkoming. Soms vragen we de school of vereniging om ook een deel bij te dragen. Ook kan het voorkomen dat een deel van de kosten door de ouder(s) zelf betaald dient te worden.

Zo kan het gebeuren dat de kosten van een studiereis gezamenlijk worden opgebracht door Leergeld Randmeren, de school en de ouders.

Schoolkosten

Primair Onderwijs:

 • Schoolreizen
 • Groep 8 kamp
 • Evenementen/ouderbijdrage
  (Als het noodzakelijk is!)
 • Laptop of computer
  Vanaf de bovenbouw
 • Fiets
  Vanaf 4 tot 18 jaar. Met een maximum vergoeding van 100,- tot 250,- (afhankelijk van de leeftijd). Eigen bijdrage is mogelijk.

Voortgezet Onderwijs:

 • Schoolrekening
 • Brugklaskamp
 • Excursies
 • Schoolreizen
 • Laptop
 • Fiets

Sportkosten

Sportkleding:
Onze vergoeding is maximaal €100,- per jaar.

Contributie
We werken samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Wij vergoeden sportkleding binnen redelijke grenzen tot het eerder genoemde maximum.

Sportkampen:
Gaat uw kind met de sportvereniging op kamp en u kunt het kamp niet betalen, neemt u dan contact met ons op.

Zwemles:
In veel gemeenten is een regeling waarbij uw kind van 7 tot en met 17 jaar gratis zwemles krijgt en zwemdiploma A kan halen. 

Komt uw kind niet in aanmerking voor deze regeling en lukt het u niet om de zwemles te betalen, doet u dan aanvraag bij Leergeld Randmeren.

Cultuurkosten

Contributie:

Kunt u de contributie voor uw dochter of zoon van de cultuurvereniging niet (volledig) betalen, dan helpt Leergeld samen met het Jeugdfonds Cultuur.

Cultuurkampen:

Gaat uw kind met de cultuurvereniging of scouting op kamp en u kunt het kamp niet betalen, neemt u dan contact met ons op.