Steunen als ambassadeur

Stichting Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. In een toenemende armoede willen wij onze directe ondersteuning verder uitbreiden, omdat sociale uitsluiting door armoede schrijnend is.

Hoe gaan we dit doen? Door scholen, sportverenigingen en gerelateerde instanties intensief te bezoeken en te informeren over mogelijkheden van Stichting Leergeld met de slogan “Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.”

Om straks geen kinderen teleur te hoeven stellen, willen wij als Stichting Leergeld onze inkomsten veiligstellen door middel van het werven van vaste donateurs. Met u als ambassadeur van Stichting Leergeld willen wij op de lange termijn nog meer kinderen helpen. Op dit moment wordt de stichting ondersteund door de onderstaande ambassadeurs.

Wilt u meer informatie om betrokken te raken als ambassadeur bij de stichting, neem dan contact op met Laurens de Kleine, voorzitter van de stichting: l.dekleine@leergeldrandmeren.nl 

Stichting Leergeld Randmeren @ 2023

Privacybeleid | Klachtenregeling