Steunen als particulier

Donateur worden

U kunt Leergeld Randmeren ook jaarlijks steunen met een donatie. Dit geeft u een belasting voordeel en Leergeld Randmeren kan structureel kinderen helpen.

Neem contact op met onze penningmeester.
Hij maakt graag nadere afspraken met u.


E-mail: penningmeester@leergeldrandmeren.nl

Eenmalige donatie

U kan direct hier uw donatie doen. Uw gift zal door ons besteed worden waar de grootste behoefte is. Het is wel mogelijk om een project te adopteren met uw gift. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze coördinatoren.

Direct doneren!

U kunt uw bijdrage storten op NL33RABO0341202878 t.n.v Leergeld Randmeren 

Stichting Leergeld Randmeren @ 2023

Privacybeleid | Klachtenregeling