Onze doelstellingen

Onze missie

 

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld Randmeren biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig  participeren in de samenleving.  Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen. De lange termijn ambitie van Leergeld is dat alle kinderen kunnen meedoen.

Klik hier om het volledige beleidsplan te lezen.

Klik hier om het jaarprogramma 2023 te lezen.

ANBI

Stichting Leergeld Randmeren heeft van de Belastingdienst de status ANBI ontvangen.

De jaarrekening van 2020 en 2021 is op te vragen bij de heer Rudi Tink (info@leergeldrandmeren.nl)

“Laat alle kinderen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen” 

Stichting Leergeld Randmeren @ 2023

Privacybeleid | Klachtenregeling