Onze mensen

Hoe is Leergeld Randmeren opgebouwd

Leergeld Randmeren draait volledig op vrijwilligers. Deze vrijwilligers gaan op huisbezoek, verwerken aanvragen of hebben zitting in het bestuur. Het dagelijks werk wordt uitgevoerd door coördinatoren. Zij sturen de intermediairs aan, beoordelen de aanvragen en verrichten werk op het gebied van lobbyen, netwerken, communicatie en fondsenwerving.

 

Het bestuur van Leergeld Randmeren bestaat uit: 

  • Jan van Eijsden – voorzitter
  • Rudi Tink – penningmeester
  • Japke-Nynke de Haas – secretaris
  • Els van den Noort – algemeen bestuur

 

Intermediairs en coördinatoren

 Voor de contactgegevens van onze coördinatoren zie de contact pagina.

Alle vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en slechts reiskosten worden vergoed met een maximaal van 19cent per kilometer

 

Stichting Leergeld Randmeren@2020

Privacybeleid