Onze mensen

Hoe is Leergeld Randmeren opgebouwd

Leergeld Randmeren draait volledig op vrijwilligers. Deze vrijwilligers gaan op huisbezoek, verwerken aanvragen of hebben zitting in het bestuur. Het dagelijks werk wordt uitgevoerd door coördinatoren. Zij sturen de intermediairs aan, beoordelen de aanvragen en verrichten werk op het gebied van lobbyen, netwerken, communicatie en fondsenwerving.

 

Het bestuur van Leergeld Randmeren bestaat uit: 

  • Jan van Eijsden – voorzitter
  • Rudi Tink – penningmeester
  • Japke-Nynke de Haas – secretaris
  • Els van den Noort – algemeen bestuur
  • Jack van Zundert – algemeen bestuur 

Intermediairs en coördinatoren

Binnenkort komen hier de gegevens van onze coördinatoren en intermediairs te staan.

Alle vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en slechts reiskosten worden vergoed met een maximaal van 19cent per kilometer

Stichting Leergeld Randmeren@2019

Privacybeleid