Onze werkwijze

De Leergeldformule om kinderen mee te laten doen met hun leeftijdsgenootjes bestaat uit vier stappen.

Stap 1

Huisbezoek en check

Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, krijgen bezoek van een deskundige vrijwilliger. Tijdens het bezoek wordt de hulpvraag besproken en bekeken welke mogelijke hulp gegeven kan worden.

 

Stap 2

Bemiddeling

Met ouders of verzorgers kijken wij eerst naar de mogelijkheden van bestaande regelingen. Wanneer blijkt dat deze niet voldoende te bieden hebben, beoordelen wij hoe mogelijk vanuit Leergeld Randmeren verder kan worden geholpen.

 

Stap 3

Ondersteuning

Wanneer een kind recht heeft op ondersteuning van Leergeld Randmeren, zal een eventuele vergoeding veelal worden verstrekt aan de school of vereniging.  Ook directe verstrekking van goederen kan plaatsvinden. Er wordt geen geld gestort naar de ouders van een kind. 

 

Stap 4

Nazorg

Na dit traject blijft Leergeld Randmeren enige tijd in contact staan met het gezin. Afhankelijk van de situatie wisselt dit van telefonisch contact, mailcontact of een nieuw huisbezoek.

 

Stichting Leergeld Randmeren @ 2023

Privacybeleid | Klachtenregeling