Aangepaste werkwijze i.v.m. Coronavirus en verandering computersysteem

We ontvangen momenteel veel aanvragen voor een laptop. Klik hier om een aanvraag te doen. 

Tijdens de kerstvakantie is Leergeld Randmeren niet bereikbaar van 21 december tot 4 januari.
Door vernieuwing van het landelijke computersysteem van Leergeld Nederland kan er vertraging ontstaan bij aanmeldingen of aanvragen tussen 18 december 2020 en 15 januari 2021. In deze periode kunnen wij ook tijdelijk minder goed bereikbaar zijn.

Op dit moment doen we geen huisbezoeken en proberen we zoveel mogelijk telefonisch of per mail af te handelen. We vertrouwen op uw begrip!

Welkom bij Leergeld Randmeren

Leergeld Randmeren is een stichting die kinderen financieel ondersteunt, zodat zij kunnen meedoen aan school-, sport en cultuuractiviteiten. Steeds meer kinderen in de gemeenten kunnen om financiële redenen niet meedoen aan deze activiteiten. Momenteel groeien in de gemeenten Harderwijk, Ermelo, Putten en Zeewolde 1 op de 10 kinderen op in armoede. Zij staan vaak letterlijk langs de zijlijn. Leergeld Randmeren wil deze kinderen (weer) laten meedoen. Onze missie is om sociale uitsluiting van kinderen te voorkomen! De kleine beurs van ouders mag geen reden voor sociale uitsluiting van de kinderen.

Wij bieden kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Door ondersteuning van Leergeld kunnen kinderen mee op schoolreis, hun zwemdiploma halen of op muziekles. Daarnaast ondersteunen wij regelmatig bij de aanschaf van een laptop, sportkleding en/of een (tweedehands) fiets. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en het gevoel hebben er bij te horen. 

Laat alle kinderen meedoen!
Want nu meedoen is straks meetellen!

Steun leergeld

Door uw bijdrage helpt u kinderen uit Zeewolde, Harderwijk, Ermelo en Putten, die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen om te kunnen sporten, aan culturele- en schoolse activiteiten mee te kunnen doen. 

Steun leergeld als bedrijf

Steun leergeld als particulier

Aanmelden

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Hulp aanvragen

Nieuws

Vertrek Jan van Eijsden

Vertrek Jan van Eijsden

Voorzitter Jan van Eijsden legt functie als voorzitter van Leergeld Randmeren om gezondheidsredenen neer.

Een mooie oproep van gemeente Putten om geen geld te laten liggen voor kinderen die leven in armoede! https://www.deputtenaer.nl//reader/60524/2192476/laat-geen-geld-liggen #@puttenaer @gem_putten

Gefeliciteerd Kinderhulp met het mooie programma van Scrooge en de steun voor jullie. Leergeld Randmeren trekt samen met jullie op en dank voor alle steun aan onze kinderen. Goede Kerstdagen.

"Het moeilijkste aan armoede is dat je kinderen niet meer meedoen". Stella vertelt in @nrc hoe zij in armoede terecht kwam en hoe ze er met hulp van de @samen4kinderen organisaties voor kon zorgen dat haar kinderen weer wel meedoen!
#erisnogzoveeltewinnen
@VriendenLoterij

Voor kinderen die opgroeien in armoede dreigt sociale uitsluiting: zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Onze missie: alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen! Kunnen wij iets voor uw kinderen betekenen? Zie http://Leergeld.nl #Wereldarmoededag

Meer laden

Contact

Stichting Leergeld Randmeren

Contactpersoon: Japke-Nynke de Haas

Email: info@leergeldrandmeren.nl

Kamer van Koophandel: 74572334

Aangemerkt als ANBI

RSIN: 859953257 | Klik hier voor het beleidsplan