Aangepaste werkwijze i.v.m. Coronavirus en verandering computersysteem

We ontvangen momenteel veel aanvragen voor een laptop. Klik hier om een aanvraag te doen. 

Op dit moment doen we i.v.m. Corona selectief  huisbezoeken en proberen we zoveel mogelijk telefonisch of per mail af te handelen. We vertrouwen op uw begrip!

Welkom bij Leergeld Randmeren

Leergeld Randmeren is een stichting die kinderen financieel ondersteunt, zodat zij kunnen meedoen aan school-, sport en cultuuractiviteiten. Steeds meer kinderen in de gemeenten kunnen om financiële redenen niet meedoen aan deze activiteiten. Momenteel groeien in de gemeenten Harderwijk, Ermelo, Putten en Zeewolde 1 op de 10 kinderen op in armoede. Zij staan vaak letterlijk langs de zijlijn. Leergeld Randmeren wil deze kinderen (weer) laten meedoen. Onze missie is om sociale uitsluiting van kinderen te voorkomen! De kleine beurs van ouders mag geen reden voor sociale uitsluiting van de kinderen zijn.

Wij bieden kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Door ondersteuning van Leergeld kunnen kinderen mee op schoolreis, hun zwemdiploma halen of op muziekles. Daarnaast ondersteunen wij regelmatig bij de aanschaf van een laptop, sportkleding en/of een (tweedehands) fiets. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en het gevoel hebben er bij te horen. 

Laat alle kinderen meedoen!
Want nu meedoen is straks meetellen!

Steun leergeld

Door uw bijdrage helpt u kinderen uit Zeewolde, Harderwijk, Ermelo en Putten, die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen om te kunnen sporten, aan culturele- en schoolse activiteiten mee te kunnen doen. 

Steun leergeld als bedrijf

Steun leergeld als particulier

Aanmelden

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Hulp aanvragen

Nieuws

Wat een treffende citaat die hart van @LRandmeren raakt, verbonden met vrijwilligers die zich elke dag inzetten voor dat ene kind…

Sam&Putten zorgt dat alle kinderen in Putten kunnen meedoen - http://Puttensezaken.nl https://www.puttensezaken.nl/nieuws/sam-putten-zorgt-dat-alle-kinderen-in-putten-kunnen-meedoen

Leergeld Enschede merkt dat arme gezinnen op dit moment worstelen met het opheffen van de lockdown. Vanuit @Leergeldned zien we ook landelijk een toename van aanvragen, zeker in vergelijking met 2020, en verwachten we later dit jaar een verdere stijging! https://rtvoo.st/px93

Fijn dat onze inbreng is opgenomen in rapport @SER_NL : niet alle ouders hebben voldoende financiële mogelijkheden om hun kind toegang te verschaffen tot noodzakelijke schoolmiddelen en indien nodig tot extra ondersteuning. Wat doet dat met kinderen? https://www.ser.nl/nl/Publicaties/gelijke-kansen-onderwijs

Meer laden

Contact

Stichting Leergeld Randmeren

Contactpersoon: Japke-Nynke de Haas

Email: info@leergeldrandmeren.nl

Kamer van Koophandel: 74572334

Aangemerkt als ANBI – klik hier ANBI verantwoording

RSIN: 859953257 | Klik hier voor het beleidsplan